• 973 202441
  • info@ilerfred.com

Aplicacions industrials

En els processos industrials són moltes les vegades en què s’utilitzen sistemes frigorífics, ja sigui per refredar màquines, eines o per controlar el reescalfament d’algun procés productiu.

A ILERFRED subministrem i instal·lem refredadors d’aigua, generalment amb compressors amb freó, i circuit secundari mitjançant aigua glicolada com a fluid calotransportador. La majoria dels equips subministrats són pel sector industrial, encara que també hem subministrat equips per al sector farmacèutic.

Hem dissenyat instal·lacions amb planta refredadora per a processos d’extrusionat amb plàstics, extrusionat amb metalls, laminatge de vidre, etc.

L’extrusió consisteix a fer passar sota l’acció de la pressió un material a través d’un orifici amb forma més o menys complexa (filera), de manera contínua, on el material adquireixi una secció transversal igual a la de l’orifici

En l’extrusió de termoplàstics, el procés no és tan simple, ja que durant el mateix, el polímer es fon dins d’un cilindre i, posteriorment, es refreda en una calandria. Aquest procés d’extrusió té per objectiu usar-se per a la producció de perfils, tubs, pel·lícules plàstiques, fulles plàstiques, etc. El sistema d’escalfament de l’extrusora és responsable de subministrar part de la calor necessària per fondre la resina.

Posterior i immediatament al procés d’extrusió és necessari baixar la temperatura del material per evitar deformacions. La baixada de temperatura es fa mitjançant intercanvi directe entre el material i aigua. Segons el procés i les temperatures aconseguides, també es pot utilitzar aire. Aquesta aigua sol estar refredada mitjançant l’acció d’una planta refredadora, sigui directament o amb circuit de doble salt tèrmic.

Molt més que instal·lacions de fred