• 973 202441
  • info@ilerfred.com

Bullits

A ILERFRED realitzem cambres de refrigeració amb producte acabat, així com cambres per a la conservació de la matèria primera i cambres de refrigeració del subproducte.

Som especialistes en realitzar sistemes de refredament per aigua o aire en els diferents productes càrnics i posteriorment a la seva fase de bullit.

Al món del bullit s’exigeixen cambres de congelació prèvies al procés de filetejat, a fi de poder realitzar un bon tall. Comptem amb dilatada experiència en aquest tipus de cambres de refredament ràpid o cambres d’oreig negatives, a fi d’aconseguir la temperatura indicada per realitzar el filetejat.

Dins del mateix sector és comú climatizar les sales de treball per no trencar la cadena de fred del producte.

Molt més que instal·lacions de fred