• 973 202441
  • info@ilerfred.com

Escorxadors

Més de 30 anys d’experiència ens avalen en el disseny i instal·lació de sistemes frigorífics per a escorxadors, per a oví, porcí, avícola o altres. Pel seu volum i per les seves característiques, aquest tipus d’instalaciones s’acostumen a dissenyar amb amoníac, amoníac-aigua glicolada, encara que també es poden proposar amb gasos refrigerants ecològics.

Treballem amb gasos directes, o bé quan es tracta d’instal·lacions d’ amoníac, amb aigua glicolada en el secundari. Apliquem el fred en les diferents fases: des dels túnels de congelació, a les cambres d’oreig, a les sales de treball, fins als molls de càrrega i descàrrega, etc.

Controlem la humitat a les avantcambres dels túnels de congelació i dins les mateixes cambres de congelació, a fi d’evitar la formació de gel a l’interior de les mateixes.

Apliquem l’última tecnologia a fi de realitzar la millor instal·lació amb el màxim estalvi energètic. Utilitzem solucions com la condensació per aigua, la instal·lació de recuperadors de calor, podent aprofitar la calor per a la producció d’aigua calenta sanitària.

Instal·lem el fred per a:

  • Cambres de refrigeració.
  • Cambres d’oreu ràpid.
  • Cambres de despulles.
  • Sales d’especejament.
  • Congelats de plaques verticals o horitzontals.
  • Congelats en túnels en espiral.

Molt més que instal·lacions de fred