• 973 202441
  • info@ilerfred.com

Sales d’especejament

A ILERFRED tenim una gran experiència en la instal·lació frigorífica per a sales d’especejament i zones climatizadas per a oví, porcí, avícola o altres. Pel seu volum i per les seves característiques, aquest tipus d’instal·lació les acostumem a realitzar amb amoníac, amb sistemes indirectes (aigua glicolada) encara que també es realitzen amb gasos refrigerants en mitjanes i petites instal·lacions.

A les sales d’especejament, les mitges canals procedents de l’escorxador són desossades i dividides en parts més petites, sent el grau de divisió al que s’arriba en cada establiment, variable. L’especejament pot realitzar-se en calent o en fred, depenent que existeixi o no una refrigeració anterior i que es compleixin els requisits tècnico-sanitaris exigits. L‘especejament en calent permet una ràpida refrigeració posterior de les peces obtingudes, encara que les condicions de temperatura poden afavorir un ràpid creixement microbià.

En general, l’especejament es realitza en una sala refrigerada on es manté una temperatura no superior als 12ºC.

Apliquem l’última tecnologia a fi de realitzar la millor instal·lació amb el màxim estalvi energètic. Utilitzem solucions com la condensació per aigua, la instal·lació de recuperadors de calor, podent aprofitar la calor per a la producció d’aigua calenta sanitària.

En aquest tipus d’instal·lacions s’implanten sistemes de seguretat afegits. Es proposa al client connectar-se aun sistema de telegestió, per controlar nosaltres la seva instal·lació des de la nostra CRA (Central Receptora d’alarmes).

Molt més que instal·lacions de fred