• 973 202441
 • info@ilerfred.com

Sales de treball

Tots els nostres clients disposen d’una sala de treball, zona de picking o zona climatizada. A ILERFRED hem realitzat una infinitat d’instal·lacions d’aquest tipus, ja siguin les mateixes per al sector càrnic, hortofrutícola, peix, plats cuinats, etc.

La climatització de les sales de treball és indispensable per al maneig de la fruita i altres aliments peribles a la sortida de les cambres, evitant trencar el cicle de fred, que continua amb el transport fins a l’arribada del producte al mercat.

Existeixen diferents possibilitats tècniques per climatizar les sales de treball: amb freó, amoníac, refrigerants secundaris (etilenglicol), totes experimentades per ILERFRED, per poder oferir en cada cas el sistema més eficient, respectuós amb el personal, amb el medi ambient i econòmicament més rendible.

Per a la difusió de l’aire a les sales de treball, sempre que es pugui, apostem pels conductes tèxtils. Aquest tipus de conductes són una solució econòmica i molt eficient per a la conducció, distribució i difusió d’aire en grans espais industrials i comercials. Es presenten en diverses configuracions i tipus de difusió per adaptar-se a les necessitats de cada sala o procés.

Els conductes tèxtils estan fabricats amb teixits d’alta resistència a la tracció i al desgast, són molt lleugers, de fàcil instal·lació, modulars, rentables, personalizables i es poden instal·lar fins a una altura de 30 m.

Principals avantatges:

 • Resultat aeròlic garantit, fruit d’un estudi previ de difusió cas per cas.
 • Difusió d’aire uniforme al llarg de tot el conducte.
 • Teixits rentables a màquina per a una higiene òptima.
 • Teixits tècnics amb característiques especials: resistents al foc, antibacterians, antiestàtics, etc.
 • Instal·lació fàcil i ràpida, completament desmuntable.
 • Àmplia gamma de teixits, colors i formes.
 • Possibilitat de serigrafiat de logotips.
 • Diferents tipus de suports de fixació (rails, cables, perfils).
 • Solució econòmica.
 • Pes molt lleuger.

Els conductes i difusors tèxtils es venen utilitzant amb èxit en nombroses aplicacions de refrigeració industrial i de processos en el sector alimentari, així com per a la ventilació i climatització de grans espais industrials i comercials.

Molt més que instal·lacions de fred