• 973 202441
 • info@ilerfred.com

Atmosfera controlada

Conscients que el mercat de l’Atmosfera  Controlada ha anat evolucionant amb els anys, ILERFRED s’ha especialitzat a reconvertir instal·lacions existents, substituint cremadors de propà antiquats i perillosos, per generadors de nitrogen tipus PSA, que alhora són respectuosos amb el medi ambient.

També els absorbidors de C02 han evolucionat i actualment disposem de nous dissenys. Per això, utilitzem en les nostres instal·lacions, màquines de fabricants d’àmplia experiència en l’AC.

L’atmosfera controlada actual ha evolucionat fins a sistemes de conservació amb percentatges de 02 – C02 molt baixos, coneguts com a Ultra Low Oxigen (ULO), sent reconeguts els seus resultats i aplicats en moltes centrals.

Per poder aplicar aquesta tecnologia i beneficiar-se d’ella, és necessari renovar les instal·lacions i actualitzar-les amb generadors de nitrogen, PSA, Absorbidors de nova generació i sobretot computeritzar (informatitzar) les centrals, per millorar el seu rendiment i seguretat global.

L’equip de programadors d’ILERFRED està altament especialitzat en la programació amb autòmates programables PLC, pantalla tàctil, Scadas, PC INDUSTRIALS, etc. per donar solució a qualsevol necessitat.

 

Atmosfera controlada dinàmica (fer així)

 

Industrial Leridana del Frío, S.L. (ILERFRED), des del seu inici, fa ja més de 30 anys, està especialitzada en Atmosfera Controlada, havent realitzat fins avui infinitat d’instal·lacions per tota la Península Ibèrica: Catalunya, Aragó, La Rioja, Navarra, Galícia, Castella León, Castella-la Manxa, Andalusia,  Extremadura  i Portugal, i donant assistència tècnica a les mateixes.

ILERFRED ha treballat en cada moment amb els millors equips i aplicant les últimes tecnologies del mercat. Al mateix temps, aplica tecnologia pròpia en els sistemes de control, computarització, regulació, registre i gestió de les  dades de la instal·lació.

Efectivament, d’ençà fa més de 25 anys, ILERFRED va desenvolupant i actualitzant la unitat Computeritzada de control, on el programa AVANS (posteriorment s’ha desenvolupat el programa ISYCAD) es pot adaptar a les necessitats de cada client. Pràcticament, aquest sistema ho disposen la gran majoria de les Centrals Hortofrutícoles.

ILERFRED ha estat la pionera a Espanya, des de fa més de 25 anys, en la introducció de les Plantes Generadores de Nitrogen per a la reducció de l’oxigen en cambres. Ha substituït els antics reductors catalítics d’oxigen mitjançant la combustió amb propà. La nostra experiència en el present camp ens avala actualment amb la instal·lació de més de 200 plantes a tota la Península Ibèrica.

 

Actualment existeixen diferents tipus de planta generadores, de PSA., de membranes, de VPSA, però al final les que s’han implantat són les de tipus PSA, degut al seu rendiment i al seu baix cost de manteniment.

ILERFRED també ha dut a terme des de fa alguns anys la instal·lació de tancs de N2 (nitrogen). S’injecta N2 als adsorbidors, per poder fer un escombratge dels dipòsits de carbó activat, després el cicle de regeneració amb aire ambienti, per evitar així la injecció d’O2 en càmera i aconseguir un nivell més baix en la mateixa.

ILERFRED ha dut a terme ja instal·lacions d’ Atmosfera Controlada Dinàmica, mitjançant la utilització d’adsorbedores d’Anhídrid Carbònic d’alta capacitat, incorporant variador de freqüència i vàlvula d’injecció de N2, plantes generadores de N2 de gran capacitat, amb producció de N2 al 99 – 99,5 % de puresa i baix consum energètic,  instal·lació de recipients de N2 per a la injecció automàtica de N2 a adsorbidors i a càmera, per mantenir una sobre-presió en el moment d’estrès. Aquest tipus d’instal·lacions requereixen de l’ús de sistemes de mesurament fiables i precisos.

Actualment, ILERFRED ja disposa i comercialitza el sensor FRUIT OBSERVER (F.O.), una vegada  experimentat i provat amb èxit a Holanda.

El  F.O. s’instal·la al sostre de la càmera i controla i determina les qualitats fisiològiques dels productes emmagatzemats (fruites i verdures), així com la temperatura i la humitat. El FRUIT OBSERVER ofereix un mesurament i vigilància contínua dels següents paràmetres:

 • Condicions de maduració.
 • Estrès provocat per un O2 massa baix.
 • Defectes interns.

El FRUIT OBSERVER emet diverses radiacions de llum, mesurant a part de la fluorescència de la clorofil·la, altres condicions de la fruita. La instalació d’aquest equip ha de disposar d’un ordinador i d’un programari específic.

A diferència d’altres sensors del mercat, el  FRUIT OBSERVER:

 • Es pot utilitzar per a tot tipus de fruita: el color de la fruita no és un impediment.
 • Es pot utilitzar amb la llum de la càmera encesa.
 • Vigila els valors absoluts durant tot el període de conservació.
 • Facilita més informació de l’estat de la fruita i fins i tot, el temps benvolgut de vida.
 • Disposa d’una càpsula IP67.
 • Registra temperatura i humitat.
 • Comunicació RS485  en lloc de RS 422.
 • Mostra totes les dades en una mateixa pantalla.
 • Mesura els canvis de clorofil·la en comparació amb els canvis de respiració.

Molt més que instal·lacions de fred