• 973 202441
  • info@ilerfred.com

Fred comercial

Existeix el costum de pensar que les petites instal·lacions de fred són les més fàcils d’executar  i les que menys problemes reporten. No obstant això, la nostra experiència ens demostra que aquest tipus d’instal·lacions requereixen d’una execució tècnicament minuciosa. Aquest tipus d’instal·lacions van destinades a un públic amb perfil comercial, on les revisions solen ser les mínimes i nomalment la ubicació dels equips queda poc accessible.

Per aquests motius, a ILERFRED realitzem petites i mitjanes instal·lacions de fred comercial, però sempre interpretant les mateixes com si fossin instal·lacions de fred industrial.

Totes les nostres instal·lacions es fan pensant en el dia de demà. Així, en el moment de realitzar una instal·lació, analitzem i consensuem amb el client la ubicació dels equips generadors de fred, podent preveure futures ampliacions i facilitant el seu manteniment.

Treballem amb els principals fabricants del mercat, oferint versatilitat per instal·lar equips estàndard, o dissenyar equips especials a mesura, fabricats als nostres tallers, sempre amb la màxima qualitat que ofereix ILERFRED.

Es dissenya i calcula la instal·lació sobre la base de les característiques del producte a emmagatzemar, així com el volum de la instal·lació i de l’activitat comercial a la qual va destinat.

En aquest tipus d’instal·lacions s’implanten sistemes de seguretat extra. Es proposa al client connectar-se a un  sistema de telegestió, a fi de controlar nosaltres la seva instal·lació des de la nostra CRA (Central Receptora d’alarmes) o pot controlar-ho ell la mateixa mitjançant el seu telèfon mòbil, si així ho prefereix.

Molt més que instal·lacions de fred