• 973 202441
  • info@ilerfred.com

Instal·lacions de gasos fluorats

Aquest tipus d’instal·lacions presenta un sobrecost important derivat dels tipus impositius aplicats als gasos fluorados. Des d’ILERFRED proposem que, sempre que sigui possible, és millor realitzar una instal·lació de  NH3 (amoníac). Per aquesta raó, aquest tipus d’instal·lacions han quedat relegades a l’ús amb equips individuals.

En els casos que el client no revulgui amoníac estudiem l’opció de treballar amb altres sistemes, com CO2 o gasos refrigerants ecològics.

El nostre departament d’enginyeria, conjuntament amb els seus tècnics o enginyers (interna o externa), col·laboraran en el disseny del millor sistema per a les seves necessitats.

Els elements frigorífics se seleccionaran i instal·laran pensant en la necessitat i aplicació de cada client en concret, ja sigui a dia d’avui o per a un futur. Els evaporadors es calcularan en funció del producte a conservar, la condensació es realitzarà de la forma més adequada, ja sigui per aire, aigua, torres d’evaporació, etc.

S’incorporaran, si el client ho desitja, sistemes d’estalvi energètic, sistemes de telegestió o qualsevol altre sistema que es requereixi.

FI GASES FLUORADOS

Molt més que instal·lacions de fred