• 973 202441
  • info@ilerfred.com

Humidificació

Fins i tot disposant de la millor instal·lació de fred, l’aportació complementària d’humitat és imprescindible, per accedir a taxes superiors al 94% i disminuir la tensió de vapor d’aigua, entre un ambient de càmera poc favorable i la fruita emmagatzemada.

ILERFRED ha desenvolupat el seu propi sistema d’humidificació, adaptat a temperatures de conservació entre 25 ºC -1 ºC. Aquest equip pot instal·lar-se igualment a les cambres de fred normal, com les d’Atmosfera Controlada.

El secret és la micronització de les partícules d’aigua, per aportar humitat, evitant l’efecte pluja dins de les cambres.

La centralització de l’equip augmenta el rendiment del nostre sistema i millora la seva eficiència connectat a les nostres UCS (Unitats de Control i Seguretat).

Molt més que instal·lacions de fred