• 973 202441
  • info@ilerfred.com

Refredament ràpid per aigua (hidrocooling)

El sistema de refredament ràpid per aigua, també anomenat hidrocooling, consisteix a refredar el producte mitjançant una dutxa d’aigua freda, a fi de baixar la temperatura del producte el més aviat possible.

El principal avantatge d’aquest tipus de sistema, igual que tots els sistemes de refredament ràpid, és la rapidesa de refredament, amb la posterior menor càrrega tèrmica per a les cambres d’estoc, o zones de picking. Un altre gran avantatge és que el mateix sistema és molt útil per a grans produccions, ja que es poden refredar en un mateix dia grans quantitats de producte, perquè el cicle mitjà de la dutxa d’aigua freda és de 15 min, amb una temperatura de l’aigua de fins a 0,5 ºC. D’altra banda, existeix l’avantatge que l’equip es pot desplaçar a peu de finca, baixant la temperatura del gènere abans de la seva distribució fins a la central.

Aquest sistema s’utilitza principalment per a la refrigeració de cireres, fruita d’os, espàrrecs, etc. El principal avantatge d’aquest sistema és l’estalvi energètic, ja que es refreda únicament el producte al ser dutxat per l’aigua freda que li cau per sobre en forma de dutxa.

El sistema consisteix en un sistema frigorífic basat en una refredadora d’aigua, que ens refreda l’aigua prop dels 0ºC, aplicant posteriorment l’aigua damunt del producte, aconseguint així una reducció dels fongs que ens hagin pogut quedar al producte i una ràpida baixada de la temperatura del mateix .

Aquests sistemes es poden realitzar en continu o discontinu. Els sistemes en continu consisteixen en realitzar la càrrega dels palets a l’entrada del túnel, i els mateixos palets a través d’uns sistemes mecànics es desplacen al llarg del túnel rebent contínuament una dutxa d’aigua. Finalment, surten del túnel a una temperatura òptima de conservació de la fruita (entre 0,5ºC i 4ºC).

Els sistemes en discontinu són de càrrega manual. Els mateixos sistemes consisteixen en la càrrega dels palets, i els mateixos es refrigeren amb un temps predeterminat.

En  tots dos casos el nostre departament d’enginyeria calcula les dimensions dels túnels, a fi d’adaptar-se a les condicions concretes de cada client.

Recomanem, sempre que sigui possible, realitzar el muntatge d’aquest sistema dins d’una zona refrigerada, a fi de no trencar la cadena de fred.

Molt més que instal·lacions de fred