• 973 202441
  • info@ilerfred.com

Refredament ràpid per depresió

El sistema de refredament ràpid per depressió consisteix a refredar el producte mitjançant un sistema de refrigeració per ventilació forçada, amb ajuda en molts casos d’un sistema d’ humidificacióque permet mantenir una alta humitat a l’ambient.

El principal avantatge d’aquest tipus de sistema, igual que tots els sistemes de refredament ràpid, és la rapidesa de refredament, amb la posterior menor càrrega tèrmica per a les cambres d’estoc o zones de picking.

El sistema consisteix a forçar a l’aire al fet que passi únicament a través del producte a refrigerar, obtenint així una reducció del temps de refredament al voltant del 50%, és a dir, es refreda la mateixa quantitat de producte amb la meitat de temps.

El disseny del sistema de refredament ràpidconsisteix en la instal·lació d’unes turbines, forçant a passar l’aire a través d’un complex sistema de lones i coixins de seguretat. El sistema és discontinu, atès que en l’inici del cicle caldrà disposar els palets de forma manual a l’interior de la càmera i activar el sistema de lones (sistema completament automàtic).

El nostre departament d’enginyeria calcula les dimensions del mateix sistema, a fi d’adaptar-se a les condicions de cada client en particular.

Aquest sistema es recomana, sempre que sigui possible, realitzar el muntatge del mateix dins d’una zona refrigerada, a fi de no tenir pèrdues de temperatura al final del procés.

Molt més que instal·lacions de fred