• 973 202441
  • info@ilerfred.com

Sistemes de refredament ràpid

Són moltes les vegades en què és necessari realitzar un refredament ràpid del producte, a fi de conservar les màximes qualitats organolépticas i de conservació del mateix .

Aquestes tècniques s’utilitzen en diversos sectors com el sector cárnicsector fruita i verdurasector peix, entre altres processos. La finalitat d’aquestes tècniques és refredar el producte el més aviat possible, i sempre conservant les màximes qualitats.

El principal avantatge d’aquest tipus de sistema és la rapidesa en el procés de refredament, amb la posterior menor càrrega tèrmica per a les cambres d’estoc o zones de picking. Un altre gran avantatge és que el mateix sistema és molt útil per a grans produccions, ja que es poden refredar en un mateix dia grans quantitats de producte i es poden deixar les comandes preparades per carregar-les als camions frigorífics. Així aconseguirem que el producte arribi a la seva destinació a una temperatura ideal, evitant les costoses reclamacions per no complir amb la temperatura de recepció dels diferents clients.

A ILERFRED estem encara més especialitzats en aquest tipus de refrigeració ràpida per a productes hortofrutícols, ja que en aquest sector és bàsic refrigerar el producte el més aviat possible. Són moltes les vegades en què les quantitats de producte diari a refrigerar i les temperatures d’entrada del producte són molt elevades, amb una gran necessitat d’adaptar-se a les comandes dels seus clients.

Gràcies a aquests sistemes de refrigeració ràpida s’aconsegueix una disminució considerable de la població de fongs a la fruita i alhora s’aconsegueix mantenir les característiques organolépticas, conservant així totes les propietats de la fruita i amb una mínima pèrdua en el procés de refredament.

A ILERFRED realitzem diferents sistemes de refredament ràpid, com per exemple túnels de refredament ràpidtúnels de refredament ràpid en continurefredament ràpid per depressiórefredament ràpid per aigua (Hidrocoooling), ja siguin els mateixos en continu o de càrrega manual.

Per a altres sectors també es realitzen altres tipus de sistemes de refredament ràpid, com poden ser els túnels en espiral, refredament per immersió i sistemes de congelació ràpida, ja siguin els mateixos per sistemes de plaques horitzontals, verticals, o túnels de congelació en espiral. En aquests sistemes la majoria de les  vegades es col·labora amb els principals fabricants de túnels de congelació, armaris de congelació o altres sistemes que hi ha al mercat.

El nostre departament d’enginyeria s’encarrega de dissenyar el millor sistema de refredament ràpid, atenent a les necessitats concretes de cada client.

Tots aquests sistemes s’aconsella realitzar-los dins de zones refrigerades o climatitzades, a fi de no perdre el fred al final del procés de refrigeració.

Igual que en totes les obres que realitza ILERFRED, existeix la possibilitat de gestionar les instal·lacions de forma remota, havent-hi la possibilitat d’incorporar sistemes de gestió tipus Scada, sistemes d’alarmes, possibilitat de connectar-se amb la nostra CRA (Central receptora d’alarmes) o bé amb la nostra unitat computerizada de control (Computer).

Sistemes de refredament ràpid

 

Molt més que instal·lacions de fred