• 973 202441
  • info@ilerfred.com

Túnels de refredament ràpid en continu

El sistema de refredament mitjançant túnel de refredament ràpid en procés continu es basa en l’acció conjunta de refredar el producte mitjançant un sistema de refrigeració per ventilació forçada amb l’ajuda d’un sistema mecanitzat per a la circulació del producte dins del túnel.

El principal avantatge d’aquest tipus de sistema, igual que tots els sistemes de refredament ràpid, és la rapidesa de refredament, amb la posterior menor càrrega tèrmica per a les cambres d’estoc o zones de picking.

El sistema consisteix en el muntatge d’uns ventiladors verticals amb impulsió de l’aire de forma axial en la seva part superior i aspiració per la seva banda inferior. Aquests trens de ventilació seran els responsables del refredament del producte.

El sistema mecànic i motoritzat ens farà circular el producte dins del túnel, podent regular la velocitat de la cinta a fi d’optimitzar el procés en cada cas concret.

El sistema és continu i es podran posar els palets a l’inici del túnel, sortint els mateixos pel final del túnel a la temperatura desitjada en cada cas concret.

El nostre departament d’enginyeria calcula les dimensions del mateix sistema a fi d’adaptar-se a les condicions de cada client en particular.

Molt més que instal·lacions de fred