• 973 202441
  • info@ilerfred.com

Túnels de refredament ràpid

El sistema de refredament mitjançant túnel de refredament ràpid consisteix a refredar el producte mitjançant un sistema de refrigeració per ventilació forçada.

El principal avantatge d’aquest tipus de sistema, igual que tots els sistemes de refredament ràpid, és la rapidesa de refredament, amb la posterior menor càrrega tèrmica per a les cambres d’estoc o zones de picking.

El sistema consisteix en el muntatge dels  evaporadors a la part superior del túnel, per on es realitza la descàrrega de l’aire fred. A continuació es realitza als laterals del túnel una doble paret amb panell.

frigorífic, amb la folgança suficient per forçar l’aire en la seva aspiració a l’evaporador a passar pel producte, aprofitant així tota la potència frigorífica que conté aquest aire: s’aconsegueix així disminuir significativament el temps de refredament.

El sistema és en discontinu, donat que cada vegada que es realitzi el cicle de refredament dels palots, aquests es col·locaran dins del túnel de forma manual.

El nostre departament d’enginyeria calcula les dimensions de cada sistema, a fi d’adaptar-se a les condicions concretes de cada client.

Molt més que instal·lacions de fred