Avís Legal

CONDICIONS D’US DE LA WEB

Mitjançant aquesta pàgina Web es facilita l’accés al Web de INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRIO, S.L. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web implica l’acceptació del present avís legal.

Aquest Avís Legal i Política de privacitat pot modificar-se.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRIO, S.L. es una empresa especialitzada en la prestació de serveis d’Assitència Sanitaria a Domicili.  Els continguts d’aquesta web han estat realitzats amb informació de fonts internes de ILERFRED i posats a disposició dels usuaris d’Internet.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics , imatges , icones , tecnologia, programari, links i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de la nostra companyia, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del website.

Aquests drets estan registrats en el Registre de la Propietat Intel·lectual.

IDENTIFICACIÓ DE LA EMPRESA. DADES REGISTRALS

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic li informem dels següents aspectes:

ILERFRED és una societat limitada inscrita al Registre mercantil,  El C.I.F. de INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRIO, S.L. és B25049438

El domicili social de INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRIO, S.L. està situat a C\ Josep Segura Farré, 706, 25191 LLEIDA.

Correu electrònic : info@ilerfred.com o al Tel: 973 20 24 41

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

ILERFRED no es responsabilitza del dany que es pogués derivar per un incorrecte ús d’aquesta web o a algun dels portals que apareguin com vincles en la nostra web.

Respecte els links o hiperenllaços declinem tota responsabilitat per aquells que remetin a la nostra pàgina web i en el cas d’aquells que apareguin a la nostra pàgina la connexió ho faran a títol informatiu.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per qualsevol controversia rel·lacionada amb el present avís legal les parts accepten el sotmetiment exprés als jutgats de Lleida (Espanya)

Molt més que instal·lacions de fred