• 973 202441
 • info@ilerfred.com

Sectors

L’especialitat d’ILERFRED són les instal·lacions frigorífiques en els següents sectors:

HORTOFRUCTÍCOLA

 • Cambres de conservació
 • Cambres de maduració
 • Cambres de desverdització
 • Cambres de desastringencia
 • Sistemes de refredament ràpid per aire forçat
 • Sistemes de refredament ràpid per aigua: Hydrocooling
 • Cambres d’atmosfera controlada
 • Cambres de conservació amb humitat relativa controlada
 • Cambres d’assecat

CARNI

 • Obradors de processos carnis
 • Túnels de congelació
 • Cambres de maduració
 • Assecadors
 • Cambres d’oreig
 • Sales d’especejament
 • Cambres d’estabilització

CARNI

 • Obradors de processos carnis
 • Túnels de congelació
 • Cambres de maduració
 • Assecadors
 • Cambres d’oreig
 • Sales d’especejament
 • Cambres d’estabilització

VI I OLI

  • Climatització de cellers
  • Refredament de botes de vi
  • Inertització de dipòsits

PEIX I MARISC

  • Cambres de conservació i congelació
  • Sales d’assecat i fumat
  • Cambres de salat
  • Sales de treball i especejament
  • Cambres de descongelació
  • Sitges de gel
  • Túnels de congelació

PEIX I MARISC

  • Cambres de conservació i congelació
  • Sales d’assecat i fumat
  • Cambres de salat
  • Sales de treball i especejament
  • Cambres de descongelació
  • Sitges de gel
  • Túnels de congelació

LACTIS

  • Cambres de conservació
  • Refrigeració de llet
  • Assecadors de formatges

IV I V GAMMA

  • Cambres de conservació
  • Cambres de congelats
  • Túnels de congelació
  • Túnels d’abatiment
  • Sales de treball

IV I V GAMMA

  • Cambres de conservació
  • Cambres de congelats
  • Túnels de congelació
  • Túnels d’abatiment
  • Sales de treball

MAGATZEMS I CENTRES DE DISTRIBUCIÓ

  • Cambres de refrigeració
  • Cambres de conservació de congelats
  • Refrigeració de sales picking i molls
  • Túnels de congelació

ALTRES APLICACIONS

  • Indústria farmacèutica
  • Sales blanques
  • Indústria química
  • Processos d’injecció i extrusió

ALTRES APLICACIONS

  • Indústria farmacèutica
  • Sales blanques
  • Indústria química
  • Processos d’injecció i extrusió

Molt més que instal·lacions de fred