• 973 202441
 • info@ilerfred.com

Política de qualitat

INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRÍO S.L.U. és una empresa dedicada des de l’any 1986 al disseny, execució i manteniment d’instal·lacions frigorífiques i sistemes de control automatitzats d’aquestes, sent el sector agroalimentari on desenvolupa pràcticament la totalitat dels seus projectes.

Des de la voluntat de prestar els nostres serveis d’una forma sostenible, preocupant-nos no sols per l’entorn actual sinó també pel que deixarem a les generacions esdevenidores, conjuminem la prevenció de l’impacte ambiental, la qualitat dels equips instal·lats, la seguretat dels nostres empleats i el compliment legislatiu en tots els àmbits que ens afectin, buscant la continuïtat de l’empresa i la satisfacció global del nostre client.

Per això la Direcció d’INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRIO S.L.U., defineix i es compromet a complir, divulgar i a prendre com a referència en el seu camí la següent POLÍTICA CORPORATIVA:

 • Generar confiança i obtenir la satisfacció dels nostres clients a través de:

La utilització de materials de qualitat que funcionin adequadament en les instal·lacions.
Màxima rapidesa i eficàcia en el servei d’assistència tècnica.
Donar solucions satisfactòries als problemes que plantegin.

 • Afermar la nostra presència a nivell nacional, oferint diferents punts d’assistència tècnica que afavoreixin la rapidesa d’intervenció i la continuïtat del servei.
  Acompanyar als nostres clients al llarg de la vida útil de la instal·lació, oferint serveis de manteniment adaptats a la instal·lació i a les necessitats d’aquests.
  Divulgar i vetllar pel compliment de les Bones Pràctiques Mediambientals en els diferents departaments o en l’execució dels diversos treballs, amb la finalitat de prevenir la generació de residus o evitar l’emissió de gasos fluorats a l’atmosfera.
  Vetllar pel compliment de tots els requisits aplicables, ja siguin normatius, propis o del client i millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió implantat.
  Serveixi aquesta declaració per a fixar un compromís de compliment i un marc de referència per a definir els objectius de qualitat de l’empresa.

 

La Direcció

7 de febrer de 2023

Molt més que instal·lacions de fred