• 973 202441
  • info@ilerfred.com

Comunicació a proveïdors

Benvolgut proveïdor:

Com a requisit del nostre sistema de gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001, avaluem als nous proveïdors, en funció de la primera comanda de prova, en el qual es valorarà compliment de termini de lliurament i condicions econòmiques.

Posteriorment, tots els proveïdors seran avaluats de manera contínua segons les incidències generades i la seva capacitat de resolució.

Molt més que instal·lacions de fred