• 973 202441
  • info@ilerfred.com

SAIDIFRUIT SCP 2021

SAIDIFRUIT SCP 2021

CARACTERÍSTIQUES

Instal·lació frigorífica per a la conservació de fruita d’una central hortofructícola.

DADES TÈCNIQUES

Potència frigorífica instal·lada en sala de compressors de 589 kW.

TIPOLOGIA D’INSTAL·LACIÓ

Disseny, projecte i execució d’una instal·lació frigorífica amb amoníac (NH3) directe bombat.

SERVEIS

Refrigeració a 0 ºC de 7 cambres de conservació.

Molt més que instal·lacions de fred