• 973 202441
  • info@ilerfred.com

TRANSPORTES JCARRION

TRANSPORTES JCARRION

L’empresa TRANSPORTES JCARRION ,amb seu a Almeria, ha decidit donar major servei als seus clients a través de la instal·lació d’un magatzem refrigerat per al transport de fruites i verdures, a la seva seu de Montornés del Vallés.

L’obra correspon a la instal·lació frigorífica mitjançant aigua glicolada, produïda per planta refredadora, per a una cambra de fred de Cross Docking per a Fruita a +7 ºC amb opció per poder treballar a +0 ºC, segons les diferents zones. El total de la càmera presenta un volum de 10.530 m3 i una capacitat d’emmagatzematge amb una estiba diària d’1.350 Tn.

Es realitza el  muntatge d’una refredadora de 355 Kw de glicol de tipus industrial compacta de procés, amb R410A, amb 8 compressors scroll, per al refredament d’etilenglicol a  règims de -2ºC i -7ºC, segons consignes de temperatura ambienti en Zones.

La refredadora disposa de quatre circuits frigorífics, d’aquesta manera es garanteix el bon funcionament en cas d’avaria d’un d’ells.

S’inclou un circuit hidràulic per a la producció de glicol fred, compost per un refredador multitubular de R410A/glicol, condensant per aire de tipus axial en V amb 8 ventiladors.

S’instal·len bombes centrífugues amb “cabal variable”, estalvi energètic per als serveis i un dipòsit acumulador de 3.000 l de glicol a una temperatura d’entre -2 ºC o -7 ºC.

Els evaporadors de la sala de cross-docking s’instal·len de tipus “Plafó” sostre “doble efecte”. El nivell sonor és moderat  amb  43 dBA  a  4 m  (38 dBA  a  10 m  de distància),  amb  potència  suficient  per a les  necessitats frigorífiques requerides.

El desglaç dels evaporadors dels serveis és per aire (en règim +7 ºC Temperatura ambienti) i per  resistències  elèctriques  (en  règim  +0/+2 ºC  Temperatura ambienti),  podent-se  programar  tant  el nombre de desglaçaments com la seva durada seqüencial.

Per a la regulació de la temperatura de la càmera Cross Docking, s’han estimat tres zones  de  control  amb  els seus  Tset  consigna,  amb  possibilitat  de  regulació  a +  7 ºC  o  +0 ºC, podent  garantir  simultàniament diferents  temperatures  de  regulació  en  funció  del  producte d’entrada.

S’inclou com a opcional, la col·locació de cortines divisòries mòbils d’accionament manual per sectoritzar les tres zones climàtiques dins de cambra Cross Docking.

 

 

Molt més que instal·lacions de fred