• 973 202441
  • info@ilerfred.com

ASOFRUBE

ASOFRUBE és una empresa especialitzada en la comercialització de fruites i hortalisses, i ha instal·lat en la Plataforma Logística de Fraga (Osca) el seu magatzem central. Aquesta central està formada per 3 cambres frigorífiques amb un volum global de 2.700 m3. Aquestes cambres de conservació de fruita tenen una capacitat màxima d’emmagatzematge de 675 Tn.

La instal·lació frigorífica s’ha realitzat amb amoníac directe per a les tres cambres de refredament. Mitjançant una centralització de 2 compressors Grasso de pistó obert, un compressor de 75 CV i un altre de 100 CV, amb el seu respectiu separador d’amoníac, condensador evaporatiu i recipient de líquid.

El desglaç dels evaporadors s’ha realitzat per gas calent podent-se programar tant el nombre de desglaç com la seva durada.

A més, s’ha dotat a les cambres amb un sistema d’humidificació individualitzat per càmera, amb una gran capacitat de producció d’humitat mitjançant nebulització de partícules d’aigua d’un diàmetre micromètric, gràcies a un sistema d’injecció d’aire a pressió i d’absorció d’aigua per efecte venturi.

Molt més que instal·lacions de fred