• 973 202441
  • info@ilerfred.com

FRUPORT

Es realitza muntatge i engegada de les instal·lacions en el port de Tarragona, concretament en moll de Reus i moll de Rioja.

Es realitza el trasllat dels equips frigorífics de les antigues instal·lacions, realitzant alhora una ampliació amb noves sales de màquines.

La instal·lació és amb R717 (Amoníac), tenint la principal característica que la mateixa condensa amb bescanviadors d’aigua. Es condensa amb aigua marina.


Més informació (Accés zona client)

Molt més que instal·lacions de fred