• 973 202441
  • info@ilerfred.com

SUPERMERCATS DEL RIO

SUPERMERCATS DEL RIO

Es realitza muntatge i engegada d’instal·lació frigorífica per al nou centre de distribució de l’empresa SUPERMERCATS DEL RIU a Canyadó.

La instal·lació consta d’una central frigorífica amb compressors Copeland scroll, sent un d’ells digital (potència frigorífica va del 10% al 100%). Les cambres frigorífiques alimenten una unitat condensadora independent amb un compressor Copeland scroll digital (potència frigorífica del 10% al 100%).

Gràcies a la parcialització de la instal·lació frigorífica (un sistema frigorífic per a murals i vitrines de refrigeració), un altre sistema frigorífic per a cambres de refrigeració i zona de treball, l’aplicació de la tecnologia del compressor Copeland scroll digital, que és capaç de modular la potència frigorífica del 10% al 100%, amb estalvi energètic directament proporcional. S’han instal·lat condensadors de gran eficiència energètica.


Més informació (Accés zona client)

Molt més que instal·lacions de fred