SUPERMERCATS DEL RIO Es realitza muntatge i engegada d'instal·lació frigorífica per al nou centre de distribució de l'empresa SUPERMERCATS DEL RIU a Canyadó. La instal·lació consta d'una central frigorífica amb compressors Copeland scroll, sent un [...]