• 973 202441
  • info@ilerfred.com

GRUP ACTEL

GRUP ACTEL

Instal·lació de refrigeració de la central situada a Tèrmens, la mateixa consta d’un sistema de refrigeració indirecte amb aigua glicolada, refrigerant la mateixa a través de compressors d’amoníac. L’any 2012 es va realitzar una ampliació.

Es va instal·lar un compressor de cargol d’amoníac, a fi de disposar de més m3 d’aigua glicolada per augmentar la capacitat de refrigeració del a mateixa central hortofrutícola.

 

Més informació (Accés zona client)

Molt més que instal·lacions de fred