• 973 202441
  • info@ilerfred.com

VISA FRUITS

VISA FRUITS

La instal·lació consta de diferents sales de màquines i diferents fases d’ampliacions, realitzant l’última l’any 2012. La gran majoria de les diferents sales de màquines són amb fluid refrigerant amoníac,

encara que la mateixa central hortofrutícola disposa també de sistemes centralitzats amb altres fluids refrigerants com ara podria ser el gas refrigerant R507 i R404A.


Més informació (Accés zona client)

Molt més que instal·lacions de fred