• 973 202441
  • info@ilerfred.com

GRUP CRUSVI. MYTIDASA SL

GRUP CRUSVI. MYTIDASA SL

A la fi de l’any 2013 l’empresa MYTIDASA, pertanyent al GRUPCRUSVI , va engegar les noves instal·lacions de refrigeració industrial, consistents en una central de compressors semi-hermètics bitzer per alimentar unes cambres de conservació de congelats, uns túnels de congelació i la climatització d’una sala per a la realització de productes de quarta gamma.

a.

El sistema de refrigeració es basa en refrigeració a través de gasos fluorats i en expansió directa. El principal avantatge d’aquest sistema és la seguretat en el mateix sistema, ja que tot el sistema de refrigeració està connectat a un programari de registre de temperatures, amb avís d’alarmes en cas d’alguna possible avaria en el mateix sistema.


Més informació (Accés zona client)

Molt més que instal·lacions de fred