• 973 202441
  • info@ilerfred.com

SEUR

Cambra frigorífica de refrigeració, amb doble sistema de fred a fi de garantir sempre la cadena del fred. Càmera de refrigeració composta per zona d’avantcambra, refrigerada per a zona de càrrega i descàrrega. Sistema de gestió energètic per a conservació del

medi ambient a tota la instal·lació frigorífica. Registre meteorològic homologat de temperatures, així com registre de temperatures via programa a un ordinador centralitzat.

Molt més que instal·lacions de fred