Amb l’objectiu de millorar la formació i protecció del nostre personal tècnic, ILERFRED ha impartit ahir un curs pràctic de formació per a la “Seguretat en el maneig de productes químics: Amoníac, utilització segura i eficaç de E.R.A. (Equips de respiració autònoma) “

Per treballar en un ambient nociu produït per una fuita d’amoníac, és imprescindible saber identificar i utilitzar dos tipus d’equips de protecció: el filtre K de color verd, especial per amoníac i derivats orgànics del amoníac, i l’equip de respiració autònoma.

Els filtres químics absorbeixen certs gasos de l’aire inhalat i tenen un període d’ús limitat, que varia en funció del tipus de filtre i de l’ús que li donem. Una vegada que el filtre es saturi, s’haurà de rebutjar. Aquests filtres retenen els gasos i vapors mitjançant tres tipus de procés: absorció, adsorció i reacció química, o mitjançant una combinació d’aquests.

En aquest curs s’ha impartit formació pràctica i teòrica per part de l’equip tècnic del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya a les nostres instal·lacions, dels riscos que pot haver en instal·lacions amb amoníac.

A la classe teòrica es va ensenyar a valorar i entendre el risc possible, i a reaccionar amb el conjunt d’equips de prevenció i seguretat a prendre si cal treballar en ambients amb fuita d’amoníac. S’ha fet èmfasi en els diferents tipus de filtres químics existents en el mercat, el seu color referenciat en una taula i el seu ús específic per a cada contaminant gasós.

Cal recordar que quan la concentració d’amoníac en ppm supera el valor màxim admès per normativa (25 ppm), per poder treballar en aquest ambient, cal utilitzar un equip de respiració autònom. Aquests equips protegeixen el sistema respiratori de l’operari de qualsevol ambient d’aire contaminat, independentment de la proporció d’oxigen i la presència d’altes temperatures, fums o gasos tòxics, que en aquest ambient puguin existir.

A la classe pràctica, els companys d’execució, avaries i manteniment, s’anaven vestint amb vestits especials proveïts de filtre contra amoníac i equips de respiració autònoma. Aquesta acció va ser molt important, ja que així el personal es familiaritza amb el vestit i aprèn a respirar pausadament / normalment amb aquests equips. A més, es va muntar un simulacre on una sala es va omplir de fum i els operaris, vestits adequadament, van haver d’anar i tocar l’equip que produïa el fum com si fos una fuita d’amoníac en una instal·lació.

ILERFRED, compromesos amb la seguretat.