El passat dilluns 23 d’abril de 2018, ILERFRED va assistir a les dotzenes jornades tècniques de postcollita de l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) impartides al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL).

En paraules de l’IRTA,

“… en aquestes jornades tècniques, es pretén aprofundir en certs aspectes, el coneixement pot ser clau en el maneig de la central hortofructícola, com són: determinar el potencial de conservació de varietats de fruita d’os, el control de Monilinia spp., l’optimització de la higiene i desinfecció d’envasos o les últimes novetats en postcollita de Caqui. Així mateix, inclou una interessant taula rodona amb l’objectiu de posar en comú diverses experiències d’èxit en la producció de fruita ecològica.”

De tot això, hem pogut treure les següents conclusions:

Anàlisi de la campanya postcollita 2017

Fruita de pinyol

Hi ha un evident col·lapse en el mercat per la gran quantitat de fruita d’os. Això provoca que molt gènere no tingui sortida al mercat, o bé pateix l’ensorrament dels preus del producte.

La incidència de la Monilinia spp. depèn de l’estratègia que utilitza l’empresa productora en el camp. Aquest passat any, les setmanes 30-34 (del 31/07 al 25/08), van ser les que van tenir una major incidència de fongs en entrades en càmeres de conservació.

És de ressaltar que hi ha ara al país més cambres d’atmosfera controlada per fruita d’os com nectarina, préssec i paraguaià, amb un temps mitjà de conservació de la fruita d’os de l’ordre de 30 dies.

Hi ha un clar increment en l’ús de tractament postcollita durant la confecció del producte. És una estratègia efectiva que complementa als tractaments de camp. Com a novetat per al 2018, es podrà utilitzar una nova matèria activa, el Pirimetanil, dosificat en línia per al control de Monilinia spp.

Fruita de llavor

S’observa un increment de les aplicacions de 1- MCP (1 – metilciclopropè) en pera com a inhibidor d’etilè com a estratègia de conservació, amb el consegüent augment de les dosis per poder controlar la seva maduració. Durant l’any 2018, els supermercats han començat a sol·licitar peres “enllestides per al consum” (amb fermeses inferiors a 4 kg).

Durant aquesta campanya s’observa que la pera Conference avança més ràpidament (vida útil més curta) que en altres campanyes quan es descontrola la càmera d’atmosfera controlada. Convenen per això, ràpides confeccions i comercialització del producte.

Es va observar un augment de l’engroguiment prematur de la fruita en aquesta campanya, amb variabilitat dins de càmeres i palots. Les causes poden ser: variades: maduresa anticipada i pèrdua de color prematur; falta de fred en conservació; nivell d’oxigen alt; nivells de sucres alts.

Pel que fa a la poma, les gelades primaverals van provocar una disminució de la producció a nivell europeu, especialment en països com Polònia, Itàlia, Alemanya o Bèlgica. A Espanya, en canvi, la producció va disminuir tan sols al voltant d’un 8%. Es van aconseguir preus rècord en pomes espanyoles com són: poma Golden 0,6 € / kg en origen del 19 al 25 de març de 2018), en la mateixa setmana de 2017 (26 cèntims / kg) i 2016 (35 cèntims / kg) . Font: MAPAMA.

Es va esmentar en la jornada, l’elevat estoc de poma Golden en el mes d’agost del 2017, corresponent a la campanya 2016, que es va consumir bàsicament al setembre amb 12-13 mesos de conservació i bona qualitat a la sortida.

La incidència de bitter pit va ser baixa en aquesta campanya. Només les finques amb problemes històrics han tingut incidències a destacar. La predicció realitzada mitjançant el mètode passiu va ser correcta.

Tecnologia postcollita del Caqui

Una característica particular que presenten algunes varietats de Caqui és l’astringència del fruit en recol·lecció, de manera que l’aplicació d’un tractament postcollita de desastringència, previ a la comercialització, és un requisit indispensable en aquestes varietats. Durant la jornada es va realitzar una breu descripció dels compostos responsables de l’astringència i es va explicar el procés d’eliminació de la mateixa.

Pel seu origen tropical, algunes varietats de Caqui mostren susceptibilitat a la manifestació de danys per fred quan el fruit és sotmès a temperatures per sota d’uns valors crítics. Si bé el control dels danys per fred segueix sent un dels temes prioritaris en la investigació postcollita, es va exposar diversos mètodes per reduir i minimitzar la gravetat d’aquests danys.

Eines per al control de Monilinia spp.

El control de la malaltia és recomanable realitzar-se en el camp. Una bona estratègia de control de Monilinia spp. es basa en l’aplicació dels productes químics en el camp de cultiu amb el suport del model de predicció que indica quan hi ha risc de malaltia. El control de la malaltia en el camp a base de productes biològics és una estratègia ja disponible a nivell comercial.

Un tractament químic de postcollita pot complementar l’estratègia de camp, quan les condicions ho requereixin. L’eliminació de fruits afectats per Monilinia spp., Entre 10 i 15 dies abans de la collita, redueix la incidència de la malaltia final en postcollita. D’altra banda, l’embossat de la fruita redueix de manera dràstica la incidència de la malaltia en postcollita.

L’estratègia de postcollita basada en el curat de la fruita és efectiva per al control de Monilinia spp., actualment s’està estudiant la seva implantació a nivell comercial.

Desinfecció de palots de fruita

Per a cada desinfectant, la dosi òptima depèn del patògens a tractar. Els palots de fusta són d’un material porós, de difícil desinfecció. Els palots de plàstic, en canvi, són de material llis, continu i fàcil de netejar.

La desinfecció líquida és la que permet una major penetració del desinfectant. No obstant això, pot donar problemes de migració posterior a la fruita (Drencher, karches, màquines netejadores, etc).

El temps de tractament òptim dependrà del tipus de desinfectant: A dosis òptima, si la superfície del palot queda ben mullada, no per allargar el temps de dutxa s’obtindrà més eficàcia. Si el desinfectant no és efectiu per a un patògen, no per allargar més el temps de tractament es va a millorar la seva eficàcia.

ILERFRED, compromesos amb la informació tècnica.

Borja Rubio Rodríguez
Enginyer Tècnic i Tècnic Comercial